Realizačné projekty

Park Vojnice

Najstaršia zmienka o obci Bátorové Kosihy pochádza z roku 1156.  V ďalšom desaťročí sa najčastejšie spomínala ako „villa Kezcu“, „terre Kezű“, „Kezu“, „Keszői“. V roku 1311 obec spustošili prívrženci Matúša Csáka, ale počas vlády Žigmunga sa už v dokumentoch spomína ako existujúca osada. V...

Cintorín Sláviky Hlohovec

Sláviky sú údolím pod Šajbou a svoje pomenovanie dostali od známeho a rozšíreného spevavca.

Doškolovacie stredisko Borčice

Kaštieľ VillaBork sa nachádza v obci Borčice na Považí, v juhozápadnej časti Ilavskej kotliny. Prvý údaj o obci "VillaBork" je z roku 1238, keď bola súčasťou trenčianskeho hradného panstva. Neskoršie bola vo vlastníctve viacerých zemianskych šľachtických rodín, ako boli napr. Borčický. Pred rokom...

Trnava - Univerzitné námestie

 Univerzitné námestie   17. storočie: Platea (Theatrum) Academica (Akademické námestie). 1692: Platea S Adalberti (Námestie sv. Vojtecha). 1910: Pázmány tér (Námestie Pázmáňa). 1922: Svätojánske námestie. 1951: Univerzitné námestie.   Komplex univerzitných budov na Univerzitnom...

cintorín Senica

https://zahorie.sme.sk/c/5272190/senica-rozsiri-cintorin-miesta-budu-na-50-rokov.html  

Piešťany - sídlisko Adama Trajana

 Sídlisko Adama Trajana Piešťany I. stavba Adama Trajana je ulica na rovnomennom sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch. Pomenovaná podľa autora básne oslavujúcej piešťanské kúpele, Adama Trajana z Benešova. Celú ulicu tvoria panelové domy, jedny z najvyšších v meste.

Park Borovce

Borovce patria k najstarším slovanským osídleniam, dôkaz z ktorých sú početné archeologické nálezy.  Prvý krát  v roku 1262 sú spomínané ako Bórom.  Medzi pamiatky, okrem archeologického náleziska patrí aj barokový zámok a katolícky kostol Sv. Vavrinca z 18. stor., kaplnka a zámok s...

park Tesáre - Kokošová

Atraktívnou pamiatkou je jednopodlažný barokovo-klasicistický kaštieľ z 2. polovice 18. storočia v lokalite Kokošová spolu s chráneným parkom. Park bol založený v prírodne krajinárskom slohu v 19. storočí a dominuje v nom sekvoja (Sequoia gigantea) s vyše 7 metrovým obvodom kmeňa pri zemi. I keď je...

park Šišov

Zo svetových kultúrnohistorických pamiatok je v Šišove najvýznamnejší kaštieľ. Kultúrnohistorickou pamiatkou je však aj rozsiahly park, ktorý sa nachádza na východ od kaštieľa na oboch brehoch potoka Liviny.  Vznikol už v druhej polovici 19. Storočia, ľudovo sa nazýva ako...

park Klatová Nová Ves

 Park Klatová Nová Ves Kaštieľ v Janovej Vsi dali postaviť Bošányovci. Bol to veľký štvorkrídlový renesančný kaštieľ s ústredným nádvorím a štyrmi nárožnými okrúhlymi vežami. V roku 1905 bola ku kaštieľu postavená poschodová secesná vila, tak aby zodpovedala luxusným požiadavkám...

Beladice - Park

Park Beladice - Pustý Chotár si zachoval pôvodnú kompozíciu z konca 18. storočia. V roku 1982 bol park na rozlohe 7,25 ha vyhlásený za chránený areál. Nachádzajú sa tu viaceré mohutné exempláre, najmä listnatých stromov. Dnes je tam až 90 taxónov drevín. Zaujímavá je „beladická...

Trnava - Park J. Kráľa

Trnava  - Park Janka Kráľa

Trnava - Pešia zóna

 Trnava . pešia zóna  

Trnava - Paulínska ulica

Trnava - Paulínska ulica   16. storočie: Platea zaba, Platea Beka, Žabia ulica, Füz utcza, Füzes utcza (Vŕbová ulica). 18. storočie: Platea fluvialis inferior (Potočná ulica, dolná). Platea Paulinorum (Ulica Paulínska, Paulínov). Platea fluvialis Paulinorum (Ulica potočná Paulínska). 1865:...
1 | 2 | 3 | 4 >>