Piešťany - sídlisko Adama Trajana

Piešťany - sídlisko Adama Trajana

 Sídlisko Adama Trajana Piešťany I. stavba

Adama Trajana je ulica na rovnomennom sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch.

Pomenovaná podľa autora básne oslavujúcej piešťanské kúpele, Adama Trajana z Benešova. Celú ulicu tvoria panelové domy, jedny z najvyšších v meste.