park Klatová Nová Ves

park Klatová Nová Ves

 Park Klatová Nová Ves

Kaštieľ v Janovej Vsi dali postaviť Bošányovci. Bol to veľký štvorkrídlový renesančný kaštieľ s ústredným nádvorím a štyrmi nárožnými okrúhlymi vežami. V roku 1905 bola ku kaštieľu postavená poschodová secesná vila, tak aby zodpovedala luxusným požiadavkám bývania. Bol rozšírený pôvodný park a vybudované rybníky. Park pri secesnom kaštieli má veľký krajinársky význam. Jedinečná tvarová a farebná kompozícia použitých ihličnatých a listnatých drevín predstavuje vzorovú krajinársku úpravu.