Štúdie
 

Štúdia je prvý stupeň dokumentácie, predchádza dokumentácii k stavebnému povoleniu a realizačným projektom. Je to veľmi dôležitá súčasť projektov, pretože rieši základné myšlienky a premisy, "vychytáva" chyby, nezrovnalosti s realitou, odhaľuje problematické miesta. Dnes sa vrámci úspor finaančých prostriedkov od štúdii upúšta a robí sa tzv. prvostupňová dokumnetácia.

 

V rokoch 1992 - 2000 sme realizovali tieto štúdie


Oddychová zóna pred PKO Nitra
Izolačná zeleň Nové Zámky
Ilava zeleň CMZ
Pešia zóna Myjava
Lesopark Šaľa
Areál zdravia Trnava