ZAAR Trnava, s.r.o je projektovou kanceláriou zameranou na projekty zelenezáhradnej architektúry a s tým súvisiace profesie. Projektová činnosť je garantovaná autorizovaných architektom v Komore architektov Slovenska.

Svoju činnosť začala projektová kancelára v roku 1992 a trvá do súčasnosti.

Projektová kancelária prijíma zákazky a pracuje v rámci celého Slovenska, čo dokladujú uvedené referencie.

 

V rámci projektovej činnosti rieši komplexné projekty napr.

* centrá miest a obcí

* sídliská

* priemyselné areály a pod.

 

t.j.        * komunikačné a dopravné riešenie

            * elektro

            * voda

            * malá architektúra (mobiliár)

            * oplotenie, dlažba

            * detské a športové ihriská

 

Naši užívatelia

obce

mestá

súkromné spoločnosti