Beladice - Park

Beladice - Park

Park Beladice - Pustý Chotár si zachoval pôvodnú kompozíciu z konca 18. storočia. V roku 1982 bol park na rozlohe 7,25 ha vyhlásený za chránený areál. Nachádzajú sa tu viaceré mohutné exempláre, najmä listnatých stromov. Dnes je tam až 90 taxónov drevín. Zaujímavá je „beladická lipa“ so zvláštnym habitom, ktorá je stará okolo 300 rokov, no zastúpené sú aj také druhy ako Ginko dvojlaločné (2 jedince), Korkovník amurský a vzácny Ľaliovník tulipánokvetý.