Produkty

Projektová činnosť

Projektová činnosť od štúdie až po realizačné projekty zameraná a zeleň a záhradnú architektúru a s tým súvisiace profesie, t.j. * cesty a doprava; * elektro; * voda; * malá architektúra  = t.j.     - športové a detské ihriská pre všetky vekové...

Posudky stromov

v rámci odbornej činnosti vykonávame posudzovanie stromov na výrub a hodnotenie ich kvality vypracovaním SPOLOČENSKÉHO OHODNOTENIA PORASTOV

Autorský dozor

 Pri realizácií projektov zabezpečujeme autorský dozor pre všetky uvedené profesie

Konzultácie

Poskytujeme odborné konzultácie k spracovaniu projektov, rovnako i k realizácií projektov

Realizácie

 na požiadanie zabezpečujeme realizačné organizácie pre realizáciu buď nami vypracované projekty alebo realizovanie projektov iných spracovateľov.

Projekty okolia rodinných domov

 Vypracovávame projekty úprav okolia rodinných domov s konzultáciami o oboznámení s navrhnutým rastlinným materiálom a na požiadanie zabezpečujeme firmy na realizáciu vrátanie napr. zavlažovacieho systému.

Odber noviniek

tu sa môžte prihlásiť k odberu našich noviniek, článkov, vzdelávacích seriálov