Optimalizácia údržby verejnej zelene

ČO JE OPTIMALIZÁCIA

  Optimalizácia alebo optimalizovanie môže byť: všeobecne: dávanie optimálnej podoby niečomu, uvádzanie do optimálneho stavu/optima, optimálne riešenie, pozri napr. optimum v kybernetike: vyhľadávanie najlepšieho možného variantu nejakého riadeného deja, rozhodnutia alebo postupu Jednoducho povedané, optimalizácia je proces výberu z realizovateľných postupov, ktorý vedie k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku.    - obdobie rokov 2000 - 2012 Ekonomizácia údržby verejnej zelene v tržných podminekach bola vypracovaná pre nasledovné mestá a obce:    
1 | 2 >>