Doškolovacie stredisko Borčice

Doškolovacie stredisko Borčice

Kaštieľ VillaBork sa nachádza v obci Borčice na Považí, v juhozápadnej časti Ilavskej kotliny.
Prvý údaj o obci "VillaBork" je z roku 1238, keď bola súčasťou trenčianskeho hradného panstva. Neskoršie bola vo vlastníctve viacerých zemianskych šľachtických rodín, ako boli napr. Borčický.

Pred rokom 1814 bol kaštieľ v podstate drevený, na kamenných základoch ( vybudovaný pravdepodobne niekedy v 17. storočí ).
Po adaptácii prežil celkom dva požiare.
Po roku 1945 sa dostal kaštieľ do rúk štátu. V priebehu ďalších rokov bola v kaštieli zriadená Štátna ľudová škola, kancelárie MNV a neskôr kancelárie JRD.

V snahe zabrániť celkovej devastácii a deštrukcii kaštieľa sa v roku 1976 začali záchranné stavebné práce realizované n.p. Skloobal Nemšová. Tento podnik sa stal aj novým majiteľom kaštieľa a po rekonštrukcii tu zriadil doškoľovacie stredisko.