Projekty okolia rodinných domov

 Vypracovávame projekty úprav okolia rodinných domov s konzultáciami o oboznámení s navrhnutým rastlinným materiálom a na požiadanie zabezpečujeme firmy na realizáciu vrátanie napr. zavlažovacieho systému.