Autorský dozor

 Pri realizácií projektov zabezpečujeme autorský dozor pre všetky uvedené profesie