Projektová činnosť

Projektová činnosť od štúdie až po realizačné projekty zameraná a zeleň a záhradnú architektúru a s tým súvisiace profesie, t.j.

* cesty a doprava;

* elektro;

* voda;

* malá architektúra  = t.j.     - športové a detské ihriská pre všetky vekové kategórie

                                        - mobiliár

                                        - skladba dlažby

                                        - oplotenie