Posudky stromov

v rámci odbornej činnosti vykonávame posudzovanie stromov na výrub a hodnotenie ich kvality vypracovaním SPOLOČENSKÉHO OHODNOTENIA PORASTOV