Trnava - Starý cintorín

Trnava - Starý cintorín

Starý cintorín

Od 18. stor. sa pochovávalo na Starom cintoríne pri "Lazarete", vedľa Kalvárie. (Kalvária bola postavená v roku 1730). Cintorín bol pôvodne ohradený. Dodnes sa zachoval iba jeden vstupný, predpokladáme ozdobný bránový stĺp s anjelom a z viacerých sôch iba socha sv. Vendelína. Na cintoríne bolo približne 820 hrobov a odpočívalo na ňom veľa slovenských národovcov. Dnes je pri Kalvárii parková plocha zelene, na ktorej zostali iba štyri pomníky. Jeden z nich patrí Františkovi Richardovi Osvaldovi a ďalší Martinovi Branislavovi Tamaškovičovi.