Trnava - Zelený Rínok

Trnava - Zelený Rínok

 Trnava - Zelený rínok

Prvé správy o uliciach stretávame ojedinelo už po roku 1394 v Mestských počtových knihách, podobne aj v účtovných knihách fary sv. Mikuláša.