Trnava - Trojičné námestie

Trnava - Trojičné námestie

Trnava - Trojičné námestie 

 

Terajším centrom Trnavy je Trojičné námestie. Toto svoje pomenovanie dostalo podľa súsošia Najsvätejšej Trojice. Vytvoril ho v r. 1695 Ján Krištof Khien. Pôvodne tu mala byť iba socha sv. Floriána, ochrancu pred ohňom. Nachádza sa na ňom mestská vežakultúrny domTrnavské divadlo,pošta.

Medzi ďalšie pamiatky patrí napríklad súsošie svätej Trojice z roku 1695 a viaceré meštianske domy. 

 

16. storočie: Forum, Theatrum (Námestie).

17. – 18. storočie: Forum publicum, Forum civitatis (Obecné námestie, Mestské námestie).

1865: Haupt Platz (Hlavné námestie). Föpiacztér.

1895: Franz Josef Platz (Námestie Františka Jozefa). Ferencz József tér (Nám. Framtiška Jozefa).

1922: Wilsonovo námestie.

1940: Námestie An dreja Hlinku.

1945: Benešovo námestie.

1952: Gottwaldovo námestie.

1990: Trojičné námestie.