Tesáre - cintorín

Tesáre - cintorín

Prezentácia Tesáre


... ruiny malého kaštieľa, ktorý aj s parkom prerastajú náletové rastliny. Kostolík je opravený, nanovo vysvätený. Pochádza z 13. storočia. Bol prestavaný, ale vidieť románske prvky – štrbinové okná i vstupný portál. Vedľa neho je klasicistický kaštieľ, ktorý je však v súkromných rukách a tak je pre nás i návštevníkov nedostupný. Prezeráme si ešte cintorín, kde v starej časti sú náhrobné kamene rodiny Súlovských. Je tu aj prepadnutý strop hrobky.