park Okruhlé

park Okruhlé

Obec Okrúhle sa nachádza v Nízkych Beskydách. Je sídlom Radomsko-makovického mikroregiónu. Dnes má prevažne chalupársky charakter. V Okrúhlom sa nachádza rímskokatolícky kostol Sv. Martina. Postavený bol v roku 1902 na mieste pôvodného svätostánku. V Okrúhlom sa zachovalo niekoľko pôvodných rodinných domov a hospodárskych stavieb. K najvzácnejším patrí stará sýpka. V katastri funguje poľnohospodárske družstvo a píla.