Madunice - Pamätník J. Hollého

 Madunice - Pamätník Jána Hollého

národná kultúrna pamiatka zapísaná, v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 937/0, parcelné číslo 412/2

Pomník sa nachádza v parku oproti kostola. Piesková socha básnika  v nadživotnej veľkosti je umiestnená na stupňovitom kvádrovom podstavci. autorom pomníka je akademický sochár Vincent Vosmik.  Pomník bol odhalený v roku 1923.