ČO JE OPTIMALIZÁCIA

 

Optimalizácia

alebo optimalizovanie môže byť:

  • všeobecne: dávanie optimálnej podoby niečomu, uvádzanie do optimálneho stavu/optima, optimálne riešenie, pozri napr. optimum

  • v kybernetike: vyhľadávanie najlepšieho možného variantu nejakého riadeného deja, rozhodnutia alebo postupu

  • Jednoducho povedané, optimalizácia je proces výberu z realizovateľných postupov, ktorý vedie k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku.

  •  

  •  - obdobie rokov 2000 - 2012
    Ekonomizácia údržby verejnej zelene v tržných podminekach bola vypracovaná pre nasledovné mestá a obce: